Opplæring på hestens premisser

Opplærlingsbedrift

Karoline Egilsdatter Bøe går i lære i hestefaget ved Lie-Hvalen Ponny Stall.

26. juni 2008 er Karoline ferdig med sin læretid hos oss. I læretiden deltar hun i alt arbeid med hestene på gården.

Hestefaget er et nytt lærefag som ble innført av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i mai 1998. Det innebærer at det er mulig å avlegge fagprøve for å bli hestefaglært etter to års skolegang og deretter to års opplæring og verdiskapning i bedrift. Faget ligger under studieretning for naturbruksfag i videregående skole. Det vil si at elever som ønsker å bli hestefaglært, begynner på Vg1 naturbruk, fortsetter på Vg2 Hest og hovslagerfag, hvor de avlegger teorieksamen. Deretter fortsetter de som lærlinger og får praktisk opplæring i hestebransjen.

Som hestefaglært kan en søke arbeid i mange ulike bedrifter innen trav, galopp, ridning, stallarbeid, hesteturisme, fritidstilbud med hest m.m. Som hestefaglært kan en også søke på andre videregående utdanninger ved Norsk Hestefagskole, for eksempel ridelærer, stallmester, travtrener, leder for hesteturisme m.m.

Les mer om hestefaget på www.hestefag.no


© 2007 Lie-Hvalen Ponny Stall - All rights reserved. Made by Skribenten.no