Opplæring på hestens premisser

Inn på tunet

Vi har avtale med helse- og sosialtjenesten i Skien om tilbudet «Inn på tunet».

«Inn på tunet» er tilrettelagte tilbud på gårdsbruk til alle aldersgrupper.  Tanken er å se på gården som ressurs for opplærings-, helse- og sosialsektor. Dette er i hovedsak tjenestetilbud som foregår i nært samarbeid med oppvekst/skole-, helse- og sosialsektor i kommunen. Tiltaket er et samarbeid mellom Det Kgl. Selskap for Norges Vel og Norges bondelag. «Inn på tunet» har sin egen web.

Hos oss får deltakerne anledning til å være med på stell av ponnier og hester, måking, foring og diverse gårdsarbeid. I tillegg driver vi skogsarbeid etter årstiden og noe vedlikehold på gården.


© 2007 Lie-Hvalen Ponny Stall - All rights reserved. Made by Skribenten.no